Biodlareföreningen

Burseryds Biodlareförening är en förening som organiserar biodlare i Burseryd och i dess närhet.

Föreningen har sitt säte i Burseryd och är ansluten till Sveriges Biodlares Riksförbund SBR. Burseryds Biodlareförening har drygt 40 medlemmar.
För att komma i kontakt med Burseryds Biodlareförening kan Du lämpligen vända dig till någon i styrelsen.

Historia

Burseryds Biodlareförening bildades 1912 av bikungen Salomon Lorentsson.
Aktiviteter
De flesta av våra aktiviteter har vi under sommarhalvåret.

Vi anordnar medlemsmöten varannan vecka med olika teman i våran föreningsgård. Under vinterhalvåret spikas det kupor och material till våra nybörjare.

Honungsbedömnings-                                                                                                                                                                                                                                        kommitté

Vi har en honungsbedömningskommitté till vilken vi kan lämna in vår honung och få den bedömd.

Om den blir godkänd får Du lov att köpa från SBR etiketter som Du kan sätta på Dina burkar med den välkända SBR-slingan.

Utbildning

Burseryds Biodlareförening bedriver nybörjarutbildning . Se vidare under Utbildning.

Hjälp för att komma i gång

För att Du skall kunna komma igång med biodling på snabbaste, billigaste och mest ändamålsenliga sätt bör Du ha hjälp av någon med erfarenhet.

Det bästa sättet att starta på är att anmäla sig till vår nybörjarutbildning.

Om Du inte har någon egen känning ser vi i styrelsen till att Du får en fadder som Du kan vända Dig till för att få alla de tips och råd som Du kan behöva.
Till sist hoppas vi att Du skall känna Dig välkommen till vårt gäng och att Du skall trivas med oss.