Biodling

Bin förekommer i alla världsdelar. Det finns tusentals arter.

De indelas i ensamlevande bin, s. k. solitärbin och i sociala bin som lever i välorganiserade samhällen. I ett bisamhälle förekommer tre sorters vuxna individer.

Drottningen eller visen som hon också kallas. Det finns bara en drottning i ett samhälle. Hon lägger alla äggen.

Arbetsbina är sterila honor, som samlar nektar och pollen från blommor, hämtar harts och kåda från trädens knoppar. De hämtar även vatten till samhället.

Drönarna som är hanbin och ägnar sig bara åt fortplantning.

I de sexkantiga, ca 1 cm djupa vaxcellerna, som byggs i nedhängande kakor, förvarar bina ägg, yngel, puppor, honung och pollen.

Bisamhället klarar vintern tack vare sitt förråd av honung och pollen.